zuurstofcilinder voor patiënten thuiszorgsysteem aiea hi county

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Toediening van zuurstof - Eerste Hulp Wiki- zuurstofcilinder voor patiënten thuiszorgsysteem aiea hi county ,Voor patiënten bij wie neusbril of mas- ker niet goed blijft zitten, bijvoorbeeld bij wonden in het gezicht of bij onrus- tige patiënten, is de neuskatheter een optie. Deze heeft wel enkele nadelen. Zo moet deze elke dag opnieuw worden ingebracht, wat veel patiënten als on- comfortabel ervaren. Verder is het somsTERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE A. Belangrijkste …Voor patiënten met cluster hoofdpijn moet bij de attestaanvraag een verslag gevoegd worden van een neuroloog, neurochirurg of neuropsychiater. 2 Terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis - KOVAG Tariferingsdienst - 1 juli 2012 C. Nodige documenten per indicatie ACUTE ...Toedieningswijzen zuurstof - Oosterlengte

1 Zuurstoftherapie, informatie voor patiënten, werkgroep Belgische Vereniging van Pneumologie Verpleegkundigen (BVPV), 2010 (ingezien september 2013). Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 17

Richtlijnen voor het gebruik van zuurstof bij volwassenen ...

zuurstof aan palliatieve patiënten voor te schrijven met het doel de levenskwaliteit te verbeteren. Er zijn aanwijzingen dat dit doel voornamelijk bereikt wordt als patiënthypoxemisch is, niet bij dyspnoe zonder hypoxemie. Praktische richtlijn Dit is enkel van toepassing voor patiënten die beantwoorden aan het statuut van palliatieve patiënt.

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Zuurstof medicinaal ...

• Bij patiënten met onvoldoende of gestoorde ademhaling, die afhankelijk zijn van een te laag zuurstofgehalte als prikkel voor de ademhaling • Bij de behandeling van clusterhoofdpijn. Zuurstof therapie bij hoge druk (hyperbare zuurstof therapie) • Behandeling van ernstige vergiftiging na inademing van koolmonoxidegas (b.v. bij

Zuurstoftherapie bij zuurstoftekort | Medidis

Zuurstof wordt als therapie veel ingezet bij ziektebeelden als COPD, bronchiëctasieën, CF (taaislijmziekte), longcarcinoom, hartfalen, interstitiële longziekten en clusterhoofdpijn. Zuurstoftekort kan voor kortademigheid en benauwdheid zorgen. Zuurstoftherapie compenseert het tekort aan zuurstof.

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof ...

ze voor een bepaald middel of preparaat en de beslissing dit middel al dan niet in de visite- of spoedtas op te nemen aan de huisarts overgelaten (bijvoorbeeld dexamethasondrank voor kinderen met pseudokroep). Hoewel de werkgroep zuurstof als een optioneel middel beschouwt, is er voor gekozen de richtlijnen voor zuurstoftoediening in een aparte pa-

Thuiszorgsysteem

Welkom bij iFresh [ thuiszorgsysteem ] Binnenkort vindt u meer informatie op deze website.

Kortdurende zuurstoftherapie - RIZIV

Een kortdurende behandeling met zuurstof kan in 3 situaties worden voorgeschreven: acute hypoxemie, hypoxemie bij palliatieve patiënten en clusterhoofdpijn. Indien u voor een langere termijn zuurstof thuis nodig heeft, kan u via een overeenkomst in aanmerking komen voor de terugbetaling. Meer informatie over langdurige zuurstoftherapie thuis.