medische zuurstoftankinspectie

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Langdurige zuurstoftherapie thuis: tegemoetkoming in de ...- medische zuurstoftankinspectie ,Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met langdurige zuurstoftherapie thuis (derdebetalersregeling). Voor die behandeling betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld). Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel. Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid ...Wie mag mijn medisch dossier inzien? | Rechten van patiënt ...Gasvormige medische zuurstof en een oxyconcentrator worden, onder de reglementaire voorwaarden (zie hierboven “Voorschrijven van kortdurende zuurstoftherapie”), vergoed in categorie A. Er is dus geen persoonlijk aandeel voor de patiënt voor de zuurstof zelf.Antwoorden op de vragenlijst door de VVZ

medische apparatuur? 2 2. Bestaat er wetgeving i.v.m. wie de controles en het onderhoud op medische apparaten mag uitvoeren? 3 3. Bestaat er wetgeving of richtlijnen over de onderhoudstermijnen voor het preventief onderhoud? 3 4. Zijn er in de toekomst nieuwe EU-richtlijnen te verwachten i.v.m. dit thema? 5 DEEL 2 – De praktijk 5 5.

Zuurstoftherapie | CM

Clusterhoofdpijn Heb je clusterhoofdpijn en werd de diagnose gesteld door een neuroloog, neurochirurg of neuropsychiater, is de terugbetaling van gasvormige zuurstoftherapie onbeperkt in tijd. Ook hier moet de adviserend arts toestemming geven. Patiënten met palliatief forfait De vergoeding voor zuurstoftoediening is ook onbeperkt in tijd voor patiënten voor wie een palliatief forfait werd ...

De vaakst voorkomende behandelingen en operaties (volgens ...

De vage diagnose "tekens en symptomen" in medische (niet-chirurgische) daghospitalisatie de tweede belangrijkste reden van opname. Andere frequent voorkomende redenen voor daghospitalisatie in universitaire ziekenhuizen zijn "procedures bij andere contacten" (waarvan de grootste groep gerelateerd is aan kunstmatige bevruchting) en procedures op ...

Uw rechten als patiënt | Vlaanderen.be

Als patiënt hebt u heel wat rechten. En patiënt bent u vaker dan u denkt. Uw rechten gelden immers niet alleen ten aanzien van een arts. Ze zijn ook van toepassing in de relatie met de tandarts, apotheker, vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster, ...

Ziekenhuiszorg | Zorgprestaties | Zorgprestaties ...

Een DBC-traject is een zorgpakket met alle onderdelen van een behandeling die een patiënt in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) krijgt voor een bepaalde aandoening.Indien een patiënt meerdere aansluitende DBC-trajecten ondergaat voor dezelfde primaire aandoening, is er sprake van een 'zorgtraject', bestaande uit meerdere DBC's. Op de kaarten voor ziekenhuiszorg geven we ...

Zorginfecties | Cijfers & Context | Huidige situatie ...

Prevalentie zorginfecties in ziekenhuizen is 5,9 per 100 patiënten. In het prevalentieonderzoek PREZIES werd in 2019 de puntprevalentie van zorginfecties vastgesteld op gemiddeld 5,9 zorginfecties per 100 beoordeelde patiënten (95% BI: 5,5-6,4 per 100) (PREZIES, 2020).Zorgverleners (voornamelijk deskundigen infectiepreventie) beoordeelden in dat jaar 10.465 patiënten en registreerden bij ...

Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en ...

in het medische dossier en voor het juist vullen of dicteren van de berichten ter afron-ding. Het is vaak handig om het secretariaat een taak te geven in de tijdige verzending. Van belang is structurele inplanning in het dagprogramma. 2. Veranderingen ten opzichte van de versie van 2008