zuurstoftank instructies voor gebruik in medische groep

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

EUR-Lex - 31993L0042 - EN - EUR-Lex- zuurstoftank instructies voor gebruik in medische groep ,Overwegende dat bepaalde medische hulpmiddelen bestemd kunnen zijn voor het toedienen van geneesmiddelen in de zin van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (4); dat in dat geval het in de handel brengen van het ...Hyperbare zuurstoftherapie · Gezondheid en wetenschapVoor je start met hyperbare zuurstoftherapie wordt een hartfilm (ECG) en een röntgenfoto van de longen gemaakt. Door de zuurstofrijke omgeving in de drukkamer is er verhoogd brandgevaar. Daarom mag je onder meer geen fleece truien dragen of bv. deodorant meenemen. De nodige instructies ontvang je voor aanvang van de therapie.Toedieningswijzen van zuurstof

effectiviteit. Ze zijn geschikt voor zuurstoftoediening tot een flow van 8 liter per minuut. Een zuurstofmasker is geschikt voor toediening van 4-14 liter per minuut 1. Gebruik bij voorkeur een neusbril of zuurstofmasker. Bij onrustige cliënten bij wie de neusbril of het masker niet op hun plaats blijven en bij cliënten met verwondingen ...

Veiligheid - media.s-bolom

belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding. ... over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel. ... • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.

Trelegy Ellipta, INN-fluticasone furoate/umeclidinium ...

Zie de Stapsgewijze instructies in deze bijsluiter voor de volledige informatie. Zodra u het bakje opent is Trelegy Ellipta klaar voor gebruik. Versie 2 4 Als uw symptomen niet verbeteren Als uw COPD-symptomen (kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten) niet verbeteren of zelfs ... voor advies omdat u misschien medische hulp nodig heeft ...

Overzicht reinigingsmiddelen en desinfectantia

Gebruik voor preventie en verwijdering van kalkaanslag van wasbakken en toiletten een zuur (ontkalkings)middel. ... instructies van de instrumenten die u wilt reinigen. ... specifiek medisch hulpmiddel of een groep medische hulpmiddelen. In dat geval wordt het

Overzicht reinigingsmiddelen en desinfectantia

Gebruik voor preventie en verwijdering van kalkaanslag van wasbakken en toiletten een zuur (ontkalkings)middel. ... instructies van de instrumenten die u wilt reinigen. ... specifiek medisch hulpmiddel of een groep medische hulpmiddelen. In dat geval wordt het

Langdurige zuurstoftherapie thuis: tegemoetkoming in de ...

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met langdurige zuurstoftherapie thuis (derdebetalersregeling). Voor die behandeling betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld). Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel. Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid ...

Gebruiksaanwijzing CLICK’X

– Type A1-fracturen en gerelateerde typen van de B- en C-groep – Type A2- en A3-fracturen en gelijksoortige fracturen van de C-groep, indien gecombineerd met een anterieure interventie – Tumoren zonder anterieur defect – Osteoporose bij gebruik in combinatie met botcement dat is geïndiceerd voor aanvullende inwendige spinale fixatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Imigran 20 …

Instructies voor het gebruik van de neusspray worden aan het eind van deze bijsluiter gegeven (zie rubriek 6). Hoeveel mag u gebruiken Volwassenen van 18 tot 65 jaar • De aanbevolen dosering voor volwassenen van 18 tot 65 jaar is één Imigran 20 Neusspray in één neusgat.

Zuurstof (element) - Wikipedia

Zuurstof is, naar voorkomen, het eerste element in de aardkorst. Het maakt er ongeveer 46,7% van uit, het meest in de vorm van metaaloxiden, silicaten, carbonaten en andere zouten.Het is het hoofdbestanddeel (gewichtsaandeel 88,8%) van de oceanen, als een van de elementen waaruit water (H 2 O) bestaat. Hetzelfde geldt voor het ijs waaruit de poolkappen bestaan.

Zuurstoftherapie | CM

Clusterhoofdpijn Heb je clusterhoofdpijn en werd de diagnose gesteld door een neuroloog, neurochirurg of neuropsychiater, is de terugbetaling van gasvormige zuurstoftherapie onbeperkt in tijd. Ook hier moet de adviserend arts toestemming geven. Patiënten met palliatief forfait De vergoeding voor zuurstoftoediening is ook onbeperkt in tijd voor patiënten voor wie een palliatief forfait werd ...

EUR-Lex - 31993L0042 - EN - EUR-Lex

Overwegende dat bepaalde medische hulpmiddelen bestemd kunnen zijn voor het toedienen van geneesmiddelen in de zin van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (4); dat in dat geval het in de handel brengen van het ...

Fraxiparine - Consumed

Fraxiparine 15, oplossing voor injectie 142.500 IE anti Xa / 15 ml RVG 21217 Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009 Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen (wwwbg-meb.nl).--STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 1.

wetten.nl - Regeling - Besluit medische hulpmiddelen ...

1 Dit besluit is niet van toepassing op:. a. in-vitro diagnostica waarop het Besluit in-vitro diagnostica van toepassing is.. b. actieve implantaten in de zin van het Besluit actieve implantaten;. c. medische hulpmiddelen bestemd voor het toedienen van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet, voor zover zij op zodanige wijze in de handel worden ...

Zuurstof thuis - Isala

Je kunt je voorstellen dat tijdens een brand de medische zuurstof extra gevaar kan opleveren voor hulpverleners. Daarom wil de brandweer bij een brand graag weten of er medicinale zuurstof in het pand aanwezig is. Als het goed is heb je van de leverancier van de zuurstof een sticker gekregen met opschrift ‘O2’ of ‘Zuurstof’.

Zuurstof (element) - Wikipedia

Zuurstof is, naar voorkomen, het eerste element in de aardkorst. Het maakt er ongeveer 46,7% van uit, het meest in de vorm van metaaloxiden, silicaten, carbonaten en andere zouten.Het is het hoofdbestanddeel (gewichtsaandeel 88,8%) van de oceanen, als een van de elementen waaruit water (H 2 O) bestaat. Hetzelfde geldt voor het ijs waaruit de poolkappen bestaan.

Minuet 2 User manual - Arjo

Beoogd gebruik . Model 160 is geschikt voor gebruik in de volgende omgevingen: • Langdurige medische zorg waar medisch toezicht is vereist en bewaking wordt geboden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen en op geriatrische afdelingen. • Een thuisomgeving, bijvoorbeeld in …

Yays Covid-19 veiligheidsmaatregelen

Yays mondkapjes. Het gebruik van mondkapjes - samen met het bewaren van afstand, hoest en nies etiquette en handen wassen - kan de overdracht van Covid-19 tegengaan. Omdat medische wegwerp-mondkapjes worden gereserveerd voor medewerkers in de zorg, kunnen niet-medische mondkapjes anderen beschermen. Yays bevordert het gebruik van mondkapjes ...

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Gebruik op de huid voorafgaand aan ingrepen in het ziekenhuis (zoals huidtransplantatie) waarvoor verdoving van de diepere huid nodig is: - emla kan bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar op deze manier worden gebruikt. - De gebruikelijke dosering is 1,5 g tot 2 g crème voor elk huidoppervlak van 10 cm2 (10 vierkante centimeter).

Gebruiksaanwijzing CLICK’X

– Type A1-fracturen en gerelateerde typen van de B- en C-groep – Type A2- en A3-fracturen en gelijksoortige fracturen van de C-groep, indien gecombineerd met een anterieure interventie – Tumoren zonder anterieur defect – Osteoporose bij gebruik in combinatie met botcement dat is geïndiceerd voor aanvullende inwendige spinale fixatie

BIJLAGEI SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

De arts dient echter te zorgen voor een adequate medische opvolging van de patiënten. Patiënten dienen geïnstrueerd te worden de volledige hoeveelheid Tremfya te injecteren, overeenkomstig de in de doos bijgesloten 'Instructies voor gebruik'. Zie rubriek 6.6 en de 'Instructies voor gebruik' voor verdere instructies voor de bereiding en speciale

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Instructies voor gebruik van de Ultibro Breezhaler-inhalator ... Deze werkzame stoffen behoren tot een groep geneesmiddelen die bronchodilatantia (luchtwegverwijders) wordt genoemd. ... -Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp als u …

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Aimovig 70 mg ...

Instructies voor gebruik van de Aimovig voorgevulde pennen Illustratie van de Aimovig 70 mg pen (met lichtblauwe huls, paarse startknop, witte dop en groene naaldbeschermer) Voor gebruik Na gebruik Let op: de naald zit binnen in de groene naaldbeschermer. Paarse startknop Uiterste houdbaarheids datum Venster Oplossing Groene naaldbeschermer

Instructies bij medische voeding - MediReva

Instructievideo’s. Voor het eerst drink- en sondevoeding gebruiken is niet voor iedereen eenvoudig. Om je te helpen staan op ons kenniscentrum verschillende instructievideo’s. Deze filmpjes tonen veelvoorkomende basishandelingen die stap voor stap uitleggen hoe medische voeding optimaal gebruikt kan worden.

EUR-Lex - 32017R0745 - EN - EUR-Lex

(5) Voor zover mogelijk moeten richtsnoeren die ten behoeve van medische hulpmiddelen op internationaal niveau zijn opgesteld, met name in de context van de Werkgroep wereldwijde harmonisatie (Global Harmonization Task Force — GHTF) en de opvolger daarvan, het Internationaal Forum voor regelgevers op het gebied van medische hulpmiddelen (International Medical Device Regulators …