lif-o-gen zuurstofcilinderregelaar voor eenmalig gebruik

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Zuurstoftherapie - UZ Gent- lif-o-gen zuurstofcilinderregelaar voor eenmalig gebruik ,Zuurstoftherapie is een zeer dure behandeling voor zowel de mutualiteit als voor de overheid en dus ook voor de belastingbetaler. Daarom wordt langdurige zuurstofthe-rapie in alle landen enkel terugbetaald aan die patiënten die er voordelen bij ervaren. Voor we starten met een onderhoudsbehandeling met zuurstof gaan we dus steedsGasvormige zuurstof voor patiënten thuis | Linde HomecareVoor gebruik buitenshuis zijn ook kleinere, draagbare cilinders verkrijgbaar. Al onze gascilinders zijn solide, betrouwbaar, handig en veilig in het gebruik. Om de beste kwaliteit te kunnen leveren én om zeker te zijn van de veiligheid voor de patiënt worden alle cilinders bij elke vulling getest op veiligheidsaspecten.TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE A. Belangrijkste …

Bevochtiger voor éénmalig gebruik 5,51 € Huur en onderhoud 90,10 € Installatie 31,80 € Het bedrag dat toegekend wordt voor de huur en het onderhoud dekt eveneens: het toebehoren en de honoraria die betrekking hebben op de installatie en de eventuele levering van …

Langdurige zuurstoftherapie thuis: tegemoetkoming in de ...

U kunt dat toestel dan voor een lange termijn blijven gebruiken (chronisch gebruik). Die behandeling wordt langdurige zuurstoftherapie thuis genoemd. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en u een dergelijk toestel ter beschikking stellen. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Kortdurende zuurstoftherapie - RIZIV

Voorschrijven van kortdurende zuurstoftherapie. Een kortdurende behandeling met zuurstof kan in 3 situaties worden voorgeschreven: acute hypoxemie, hypoxemie bij palliatieve patiënten en clusterhoofdpijn. Indien u voor een langere termijn zuurstof thuis nodig heeft, kan u via een overeenkomst in aanmerking komen voor de terugbetaling.

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Zuurstof medicinaal ...

• Aansluitingen voor slangen, ventielen enz. moeten schoon en droog zijn. Indien nodig reinigen volgens instructies van de leverancier. Gebruik geen oplosmiddelen. Gebruik schonen, niet pluizende doeken voor het reinigen en afdrogen. • Overhevelen van gas onder druk is niet toegestaan. Gebruiksinstructies voor de kraan TAKEO Fig 1.

Zuurstofconventie bij volwassenen - VVLR

– Luchtbevochtigers voor éénmalig gebruik Acute zuurstoftherapie. Indicatie Zuurstof vorm Terugbetaling Acute hypoxemie • Gasvormig of • concentrator Max. 3 maanden per jaar (niet aaneensluitend) Hypoxemie bij palliatieve pt • Gasvormig of • concentrator Onbeperkt

Veelgestelde vragen zuurstoftherapie thuis | Linde Homecare

Bij elke eerste zuurstofinstallatie informeert de verzorger u over de veiligheidsmaatregelen die u moet treffen. Dat men bij gebruik van extra zuurstof absoluut niet mag roken, spreekt voor zich. De neusbril zou in een dergelijk geval vlam kunnen vatten met alle gevolgen van dien.

Zuurstofcilinder klaarmaken - Aandacht voor uw luchtwegen

Klaarmaken van zuurstofcilinder (met of zonder ingebouwde zuurstofklok) voor gebruik. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: arts Mag zelfstandig verricht worden door: 3 IG 4/5 Aandachtspunten – De firma of dienst die de apparatuur en de zuurstof levert is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het materiaal.

Huisman Medisch

zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Neus en lippen verzorgen Zuurstof is op zich niet explosief, maar wel brandbevorderend en ontvlambaar wanneer het in aanraking komt met vuur, vet of olie. Vet kan spontaan ont- branden bij rechtstreeks contact met zuivere zuurstof, waardoor brandwon- den kunnen ontstaan bij verzorging