medische zuurstofcilinder maattabel pdf afdrukbaar volledig blad

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Zuurstofcilinder klaarmaken - Medidis- medische zuurstofcilinder maattabel pdf afdrukbaar volledig blad ,Bij een zuurstofcilinder zonder ingebouwde zuurstofklok 6 Houd de zuurstofklok loodrecht voor de opening en schroef de grote, geribbelde moer vast (met de klok mee draaien). Verzeker je ervan dat de regelknop van de hoeveelheid toe te dienen zuurstof dicht is (het cijfer aan de zijkant staat dan op 0).Veiligheidsinformatieblad Zuurstof, samengeperst.Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen. gevuld door: 83 Veiligheidsinformatieblad Zuurstof, samengeperst. Datum van aanmaak : 27.01.2005 Versie : 2.1 NL / N VIB Nr. : 8340 Revisiedatum : 12.02.2013 40 / EDV / 04.02..2013Huisman Medisch

52 zuurstoftoediening Lucht dankzij zuurstof Zuurstof toedienen is niet voor iedereen dagelijkse lost, Hoe zat het 00k weer met brillen en maskers,

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en …

Zuurstof uit een zuurstofcilinder wordt via de zuurstofzak ingeademd en verlaat via een (eenrichting) uitademingsklep het masker. Om te kunnen voldoen aan Wim Fraanje, Paul Giesen, Kim Knobbe, Annemarie van Putten, Willem Draijer Kader 1 Aandoeningen of symptomen met een spoedeisend karakter en een specifi ek

INSTRUCTIEBLAD ZUURSTOFCILINDERS - VitalAire

1 Z.O.Z. INSTRUCTIEBLAD ZUURSTOFCILINDERS In een stalen cilinder wordt onder hoge druk (200 Bar) medische zuurstof bij 15°C opgeslagen. Vóór dat de zuurstof gebruikt kan worden moet de druk worden verlaagd.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave ...

Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp. - Oogcontact : Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met water gedurende minimaal 15 minuten. - Inslikken : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht. 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Onafgebroken inademen van concentraties hoger dan 75% kan misselijkheid ...

Zuurstof toedienen - Medidis

3 Bekijk de druk op de manometer (zuurstofcilinder) 4 Sluit zo nodig zuurstofbevochtiger/aquapack aan op de zuurstofcilinder. 5 Haal de zuurstofkatheter, de zuurstofbril of het zuurstofmasker en de zuurstoftoevoerslang uit de verpakking. 6 Knip 3 stukken (1 stuk) pleister van circa 4 cm af bij gebruik zuurstofkatheter (zuurstofbril).

VIV14011-01-Brochure medicinale Zuurstof A5 06

1 Zuurstof Beademing OSAS De basis voor vertrouwen in je dag informatie medicinale Medische en veiligheids-voorschriften voor zuurstof VIV14011-01-Brochure_medicinale_Zuurstof_A5_06.indd 1 09-07 …