zuurstofcanules beoordeeld door patiënten met een behandelplan voor autisme

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Autismespectrumstoornis - Startpagina - Richtlijn ...- zuurstofcanules beoordeeld door patiënten met een behandelplan voor autisme ,Jun 11, 2008·Voor patiënten. Autisme is een ontwikkelingsstoornis ten gevolge van een verstoorde prikkel- en informatieverwerking in de hersenen. Patiënten met autisme kunnen de losse details die ze waarnemen minder goed tot een samenhangend geheel brengen. Door dit gebrek aan samenhang hebben patiënten moeite om de wereld om hen heen te begrijpen. Dit ...Percutane zuurstofsaturatiemeting | Huisarts & WetenschapAug 07, 2019·Thuismetingen door patiënten met astma of copd. Iedereen kan op internet een percutane zuurstofsaturatiemeters kopen. Ook de goedkope blijken nauwkeurig te werken. 13 In huidige richtlijnen wordt weinig geschreven over zelfmeting thuis. De NHG-Standaard COPD stelt in een noot dat patiënten die chronisch zuurstof gebruiken (en doorgaans in de tweede lijn onder behandeling zijn), …Pallialine

Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet altijd in staat om de aard en intensiteit van hun pijn goed te melden. Een aantal aspecten specifiek voor de doelgroep bemoeilijkt de beoordeling van de pijn. Door het ontbreken van een objectieve maat voor pijn en door de uitingsproblemen is het moeilijk om vast te stellen hoe pijn beleefd wordt.

Psychosociale behandeling bij ASS - Richtlijn ...

Door de diversiteit waarin een Ass tot uiting komt, alsmede door andere factoren (zoals voorkeuren en behoeften van de persoon met een Ass) is er een breed scala nodig aan vormen van behandeling en begeleiding. De mate waarin dit voor mensen met een Ass beschikbaar is, verschilt sterk per regio.

Gedragsmatige behandeling bij ASS - Richtlijn ...

Samen met ouders (en de personen met autisme voor zover mogelijk) zal een behandelingsplan opgemaakt moeten worden waarin voor al deze aspecten, diensten en specifieke interventies aangewend worden, terwijl onderzocht wordt wat het individu en het gezin nog verder nodig hebben aan ondersteuning (gespecialiseerde thuishulp) en ontlasting ...

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige ...

3 routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen verbonden aan de evaluatie van het behandelplan, wordt besproken met de patiënt en gebeurt minimaal eens per jaar. Deze informatie is op naam en maakt deel uit van het individuele patiëntendossier. De tweede reden voor rom-epa is de behoefte aan analyses op groepsniveau.

Therapeutrotatie kan effectief zijn bij traumaverwerking ...

Een behandeling van wisselende therapeuten wordt net zo positief beoordeeld door patiënt en therapeut. In de psychotherapie is het gebruikelijk om met één vaste therapeut te werken. Het idee is dat die ‘therapeutische relatie’ belangrijk is om persoonlijke en emotionele ervaringen zoals …

Behandeling van baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) | …

Behandeling van baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) Deze informatie is opgesteld door de afdeling (en) Gynaecologie. Binnenkort wordt bij u een behandeling uitgevoerd in verband met baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom). De reden voor deze behandeling en wat u daarvan kunt verwachten heeft u reeds met uw arts besproken.

WAAROM SENIOREN MEER KANS HEBBEN OM DE ZIEKTE VAN ...

De ziekte van Parkinson wordt over het algemeen beschouwd als een ziekte van de late middelbare leeftijd met een gemiddelde aanvangsleeftijd rond de 60 jaar. Er zijn gevallen van de "vroege aanvang" van de ziekte van Parkinson, maar slechts een klein percentage van de mensen onder de 50, ongeveer 5 tot 10 procent, zal deze gezondheidstoestand ...

ECLI:NL:TGZCTG:2018:235 Centraal Tuchtcollege voor de ...

Aug 14, 2018·ECLI:NL:TGZCTG:2018:235 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2018.051. Klacht tegen psychiater die als hoofdbehandelaar is opgetreden voor klaagster, die een veelvoud van psychiatrische aandoeningen heeft. De klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard door het RTG met oplegging van de maatregel van waarschuwing.