zuurstoftank voor thuisgebruik ethische code van filippijnen

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Ethische code Toelichting - ccrek.be- zuurstoftank voor thuisgebruik ethische code van filippijnen ,Om te beklemtonen dat deze ethische code uitgaat van de principes vervat in de missieverklaring van het Rekenhof, zijn de belangrijkste passages ervan hernomen in de inleiding bij de code. Er is gekozen voor een ethische code, eerder dan voor een deontologische code, omdat een deontologische code …Ethische Code | GemeentearchiefEen beroepscode voor archivarissen beoogt gedragregels vast te stellen voor een goede uitoefening van het beroep van archivaris. De code dient om deze regels bij nieuwe leden van de beroepsgroep te introduceren, ervaren archivarissen te herinneren aan hun professionele verantwoordelijkheden en bij het publiek vertrouwen te wekken in het archiefvak.Richtlijnen voor ethisch advies - VUB

ethische aanvaardbaarheid van het onderzoek, dan kan de onderzoeker dit gewijzigde onderzoek ter evaluatie voorleggen aan de ECHW. Diende de onderzoeker al een aanvraag in, dan moet hij/zij die wijzigingen meedelen aan de ECHW. Zijn die wijzigingen van dien aard dat ze voor (nieuwe) ethische

CODE OF ETHICS

10 SANOFI - CODE OF ETHICS VOOR WIE GELDT DEZE GEDRAGSCODE DE CODE OF ETHICS GELDT VOOR ELKE MEDEWERKER EN CONTRACTANT VAN SANOFI EN VOOR IEDEREEN DIE NAMENS SANOFI ZAKEN DOET. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om de inhoud van de Code of Ethics te begrijpen. Als we vermoeden dat onze ethische principes zijn geschonden hebben …

thischE codE voor publiEkE in organisatiE van in of rond ...

daag de gevolgen van het kolonialisme zichtbaar zijn. Een ethische code verduidelijkt die verant-woordelijkheid. Het KMMA onderscheidt twee types van events die door derden kunnen plaatsvinden in het AfricaMuseum. 1. Private evenementen. Het gaat hier om events die enkel toegankelijk zijn voor gasten van …

KIVI Ethische Code

autoriteiten melding maken van omstandigheden die een gevaar vormen voor de veiligheid, de gezondheid of voor het milieu. 1.4 Als een ingenieur gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een persoon of bedrijf zich gedraagt in tegenspraak met deze ethische code en dat dit een gevaar vormt voor de veiligheid, de gezondheid of

Wat is een ethische code? / deadreignom

June 13. Een ethische code is een set van richtlijnen die zijn ontworpen om aanvaardbaar gedrag uiteengezet voor de leden van een bepaalde groep, vereniging, of beroep. Veel organisaties regeren zich met een dergelijke code, vooral wanneer zij omgaan met gevoelige kwesties zoals investeringen, gezondheidszorg, of interacties met andere culturen.

Ethische waarden en beroepscode - Home NFG

Ethische waarden en beroepscode De ethische waarden en beroepscode van de NFG is niet zo maar een document waar je kennis van dient te nemen. Het is raadzaam om dit document bij tijd en wijle door te lezen. Het vormt immers een ethische leidraad in het handelen van jou, als professional.

ETHISCHE CODE - FWO

Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ETHISCHE CODE VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN BELGIE Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique Bijlage 109a - FB59 - 14 december 2009

Onze Ethische Code - secure.ethicspointom

Bericht van de CEO 3 Onze Ethische Code en jij 4 Onze inzet voor ethisch gedrag 6 1. We respecteren elkaar 8 Mensenrechten en Gelijke Kansen voor Medewerkers Respect op de Werkplek Een Veilige Werkomgeving 2. We houden ons aan de wet 11 Mededinging en Antitrustwetgeving Anti-Corruptie en Omkoperij Handelen met Voorkennis