zuurstofcilinder thuis voor patiënten met Covid-ziekte in NYC 2020

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Ze hebben geen moeite met ademhalen – COVID-19 ontneemt …- zuurstofcilinder thuis voor patiënten met Covid-ziekte in NYC 2020 ,Nov 05, 2020·Ze hebben geen moeite met ademhalen – COVID-19 ontneemt ze de adem. Bij een alarmerend symptoom van corona daalt de zuurstof in het bloed van de patiënt lang voordat deze het doorheeft. Doktoren werken rond de klok om het fenomeen te begrijpen. Het coronavirus heeft ernstige schade (geel) toegebracht aan de longen van een 59-jarige man die ...Geavanceerde medische technologie in de thuissituatie ...essentieel. Hoewel meestal met succes toegepast, is aandacht voor risico’s van belang omdat medische apparatuur, zoals beademingsapparatuur en infuuspompen, in toenemende mate in de thuissituatie wordt ingezet. Risico’s die samenhangen met de toepassing van deze apparatuur thuis ontstaan doordat deMedicinfo ondersteunt C-support in het opschalen van ...

Oct 30, 2020·Sinds C-support, in opdracht van VWS, op 1 oktober 2020 startte met de nazorg voor Covid-19 patiënten, blijkt er veel vraag te zijn naar deze vorm van ondersteuning.Om snel en adequaat ondersteuning te kunnen bieden aan alle patiënten werd Medicinfo gevraagd om het team aan nazorgadviseurs bij C-support hierbij te ondersteunen met hun medisch team op afstand.

CBO-richtlijn 'Zuurstofbehandeling thuis' | Nederlands ...

onderhoudsbehandeling met zuurstof thuis. OZT wordt toegepast bij patiënten met COPD en chronische hypoxemie overdag in rust. De rechtvaardiging voor deze behandeling is vrijwel volledig gelegen in de bij deze patiënten gevonden toename van de levensverwachting.11 12 Hoe deze toename tot stand komt, is echter niet duidelijk. Andere effecten die aan OZT worden toegeschreven zijn …

Drastische verbetering ziekste covid-19-patiënten door ...

Jul 22, 2020·Medisch personeel op de corona-afdeling in het Zuyderland MC De meest zieke covid-19-patiënten zijn gebaat bij een behandeling met corticosteroïden, eventueel in combinatie met een middel dat de werking van het immuunsysteem afremt. Deze experimentele behandeling vermindert de sterfte in deze patiëntengroep met maar liefst 65 procent. Het gaat om patiënten met een longontsteking door…

Nachtelijke zuurstof lijkt verslechtering COPD niet te ...

Apr 16, 2019·Nachtelijke toediening van zuurstof lijkt geen voor- of nadeel op te leveren voor mensen met COPD die nog geen zuurstoftherapie (overdag) nodig hebben. Dit is het resultaat van een – vanwege onvoldoende deelnemers – voortijdig gestopte studie waarover Yves Lacasse in de New England Journal of Medicine schrijft.

Afgeschreven ‘wonderpil’ heeft mogelijk tóch gunstig ...

Oct 10, 2020·Afgeschreven ‘wonderpil’ heeft mogelijk tóch gunstig effect op coronapatiënten. Het malariamiddel hydroxychloroquine heeft mogelijk tóch een gunstig effect op coronapatiënten, als die het vanaf de eerste dag van hun ziekenhuisopname toegediend krijgen. Dit blijkt uit een studie door twee Zwolse Isala-artsen. Paolo Laconi 10-10-20, 12:49.

‘Patiënt verzwijgt covid-klachten omwille van operatie ...

Oct 28, 2020·Patiënten die reguliere zorg nodig hebben, blijken steeds vaker te verzwijgen dat zij COVID klachten hebben. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De reden voor dit stilzwijgen is dat patiënten niet willen dat een geplande operatie of behandeling wordt uitgesteld.